ANALIZA INSTRUMENTALNA - I MSU Chemia - Sem. zimowy - W30, Ć15, L30
    wykładowca: dr Grzegorz Romanowski

     Ogólna charakterystyka metod analizy instrumentalnej. Zagadnienia wzorców i oznaczeń porównawczych. Kryteria wyboru metody. Analiza śladowa i oznaczenia w układach wieloskładnikowych. Krzywe kalibrowania. Opisy podstawowych urządzeń. Metody analizy instrumentalnej: elektrochemiczne - potencjometria, konduktometria, oscylometria, kulometria, polarografia (stałoprądowa i zmiennoprądowa), amperometria; spektrofotometryczne - UV-Vis, IR, NIR, miareczkowanie spektrofotometryczne; chromatograficzne - TLC, GC i HPLC.